Matrícula

Per a formalitzar la teua matrícula, posa el màxim interès en omplir correctament la portada del sobre, amb claredat i evitant esmenes. A més, has de posar dins del sobre la següent documentació:

NOU ALUMNE

 • IMPRÉS DE MATRÍCULA, degudament emplenat i dos fotocòpies del mateix.
 • IMPRÉS DE DADES PERSONALS, de l’alumne/a i famílies .
 • 1 FOTOCÒPIA DEL DNI, de l’alumne i de tots els membres de la família. Si tens NIE TAMBÉ HAURÀS D’APORTAR EL PASSAPORT.
 • 1 FOTOCÒPIA DE LA TARJETA DE FAMÍLIA NOMBROSA actualitzada (si té aquesta condició)
 • CERTIFICAT METGE DE SALUT
 • 1 FOTOCÒPIA DE LA TARGETA SIP de l’alumne.
 • EL CERTIFICAT de Promoció de curs (el facilita el centre on estudiaves el curs anterior)
 • 1 FOTOCÒPIA DEL NUSS (sols per a 4t d’ESO)
 • SOL·LICITUD TRANSPORT ESCOLAR, els alumnes d’ESO, emplenaran la sol·licitud on s’indica que NO ESTÀ REGULAT, a data d’elaboració d’aquest document, i que caldrà que estiguin pendent de les novetats que puguen sorgir.
 • 4 FOTOGRAFIES de carnet. Anota darrere el teu nom i cognoms
 • Aportació de 20 Euros a pagar en secretaria el dia de la formalització de la matricula.

ALUMNE DEL CENTRE

 • IMPRÉS DE MATRÍCULA, degudament emplenat i una fotocopia del mateix
 • 1 FOTOCÒPIA DEL DNI, de l’alumne.
 • 1 FOTOCÒPIA DE LA TARJETA DE FAMÍLIA NOMBROSA actualitzada (si té aquesta condició).
 • EL BUTLLETÍ DE NOTES del curs 2014-2015
 • SOL·LICITUD TRANSPORT ESCOLAR, els alumnes d’ESO, emplenaran la sol·licitud on s’indica que NO ESTÀ REGULAT, a data d’elaboració d’aquest document, i que caldrà que estiguin pendent de les novetats que puguen sorgir.
 • Aportació de 20 Euros a pagar en secretaria el dia de la formalització de la matricula.

 


 

PAGA DE TASES 046 PER A TOTS ELS ALUMNES DE CICLES FORMATIUS I DE BATXILLERAT

 • Ompliu e imprimiu des de casa els 2 modeles 046, tant si és alumne de Cicles com si és alumne de Batxillerat.
 • Amb aquest imprés,  pagueu a l’entitat bancària directament, sense  passar per l’institut.
 • Després d’efectuar el pagament sí que haurà de passar per la secretaria del centre per entregar-nos còpia dels impresos pagats i tota la documentació requerida.

Tarjetas de identidad

Informe de Evaluación

 • MOLT IMPORTANT: QUAN OMPLIU LES TAXES HAN D’APARÉIXER UN CODI DE BARRES EN CADA FULL I 3 CÒPIES DE CADA UNA. SI NO EL DOCUMENT SERÀ INVÀLID I NO ES PODRÀ PAGAR EN EL BANC.

 • SOL·LICITUD TRANSPORT ESCOLAR

  • ALUMNES D’ESO –> Emplenar la sol·licitud on s’indica que NO ESTÀ REGULAT, a data d’elaboració d’aquest document, i que caldrà que estiguin pendent de les novetats que puguen sorgir.
  • BATXILLERAT I CICLES –> Aquesta ajuda és de l’Ajuntament de Benidorm, per a alumnes empadronats en aquesta ciutat. La seua tramitació es realitza directament en l’Ajuntament, NO hi ha que presentar-la en el Centre.

  RECORDA QUE LA MATRÍCULA NO SERÀ EFECTIVA MENTRE NO APORTES AL CENTRE TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE ET SOL·LICITEM DALT.