Grec

Membres:

 

 • Juan Ignacio Ramón Donoso (Cap de departament; diürn)
 • Myriam Pérez Saborit (nocturn)

 

 

Grec I

Continguts

 • La llengua grega: gramàtica
 • Els textos grecs
 • Grècia i el seu llegat

 

Avaluació

 • Anàlisi i traducció de textos (70%)
 • Història i cultura gregues (30%)

Llibre

No s’utilitza llibre. Apunts i fotocòpies

 

Grec II

Continguts

 • Passatges d’Hel·lèniques, de Xenofont, i del Discurs II, de Lísies
 • Etimologia i derivació
 • Història i cultura gregues

 

Avaluació

 • Traducció (60%)
 • Anàlisi sintàctica i morfològica (10%)
 • Derivació d’ètims grecs (10%)
 • Cultura (20%)

 

Llibre

No s’utilitza llibre. Apunts i fotocòpies

 

PDC – Àmbit Sociolingüístic

Continguts

 • Geografia (mapes físics i polítics)
 • Història (segles xix i xx)
 • Castellà i Valencià (ortografia, gramàtica, lectura)

 

Avaluació

 • Exàmens teòrics (70%)
 • Deures, treballs, fitxes (30%)

 

Llibre

No s’utilitza llibre. Apunts i fotocòpies