Informàtica

Membres:

 • Alvaro Pérez (Cap de departament)
 • Olga Femenia
 • Isaac Fernández
 • José Martí
 • Salvador Escrivá
 • Paco Pascual
 • Javier Rodes

 1º ESO Continguts
 • L’ordinador i els seus components
 • Internet i multimèdia
 • Processador de textos
Avaluació
 • Teoria – 30%
 • Treballs de classe 30%
 • Actitud 40%
Llibre S’utilizarà la plataforma educativa del centre

2º ESO Continguts
 • Informàtica i societat
 • Sistemes operatius
 • Processador de textos i full de càlcul
Avaluació
 • Teoria – 30%
 • Treballs de classe 30%
 • Actitud 40%
Llibre S’utilizarà la plataforma educativa del centre

3º ESO Continguts
 • Software i Hardware
 • Internet, Bases de dades i multimèdia
 • Processador de textos i full de càlcul
Avaluació
 • Teoria – 30%
 • Treballs de classe 50%
 • Actitud 20%
Llibre S’utilizarà la plataforma educativa del centre

4º ESO Continguts
 • Sistemes infomàtics i xarxes
 • Comerç electrònic i multimèdia
 • Processador de textos i full de càlcul
Avaluació
 • Teoria – 30%
 • Treballs de classe 50%
 • Actitud 20%
Llibre S’utilizarà la plataforma educativa del centre

Batxiller
Continguts
 • L’ordinador
 • Ofimàtica avançada
 • Disseny WEB i programació
Avaluació
 • Teoria – 40%
 • Treballs de classe 50%
 • Actitud10%
Llibre S’utilizarà la plataforma educativa del centre

2º Batxiller Continguts
 • Xarxes d’ordinadors
 • Bases de dades
 • Programació WEB
Avaluació
 • Teoria – 40%
 • Treballs de classe 50%
 • Actitud10%
Llibre S’utilizarà la plataforma educativa del centre

Per a més informació o aclariment sobre qualsevol punt, preguntar al professor corresponent o al cap de departament.