Caporalies de Departament

Caporalies de Departament

Biologia i Geologia

Francisco Mingot Ronda

Dibuix

Isabel Arredondo Rubio

Educació Física

Enrique Muro González

Filosofia

Elvira García Alarcón

Física i Química

Miguel Roca Molla

Francés

Pablo Pastor Moreno

Geografia i Història

José A. Martínez Prades

Anglés

María Quintero Corripio

Grec

Joan Ignaci Ramón Donoso

Llatí

Karina Orts Juan

Llengua i Literatura Castellana

 María José Romero Soler

Matemàtiques

Mª Carmen Fernández Selles

Música

Joaquín Arbona Orengo

Religió

Javier Nevado Pérez

Economia

Laura Domínguez Mesas

Valencià

Susanna Pérez

Tecnologia

Isaac Fernández de Sevilla Peláez

Psicopedagogia

Paula Rodrigo Bordera

Informàtica

Juan Ivars de León

Imatge Personal

Dolores Ferrer Marí

Formació i Orientació Laboral

María Luisa Durbà Escrivà