Equip directiu

 

Director Mª José Coquillat Ferrández
Sots-directora Manoli Molina Pascual
Cap d’Estudis (Diürn) Rafael Olmos
Cap d’Estudis (Vespertí) Oscar Martí
Cap d’Estudis (Nocturn) Fran Lombard
Secretària Elena Martín
Sots-secretària Olga Femenia
Coordinador de l’ESO Maribel Sala