Material para la preparación de pruebas de acceso

A continuació es mostren alguns exàmens amb les solucions de proves d’anys anteriors.

Grau Mitjà

Matemàtiques

Examen de matemàtiques de juny de 2015 de la Comunitat Valenciana.

Examen de matemàtiques de juny de 2014 de la Comunitat Valenciana.

Examen de matemàtiques de juny de 2013 de la Comunitat Valenciana.

Grau Superior

Matemàtiques

Examen de matemàtiques de juny de 2015 de la Comunitat Valenciana.

Ciències (Opció C)

Examen de ciències (opció C) de juny de 2015 de la Comunitat Valenciana.