Orientació Professional

Si vols informar-te sobre els cicles formatius que tens proper a tú, ací tens aquells que s’oferixen a Benidorm i rodalies.

Cicles Formatius de Grau Mitjà                  Cicles Formatius de Grau Superior

cfgm-benidorm-i-rodalies-page-001                      cfgs-benidorm-i-rodalies-page-001

Antres direccions que et poden interesar per cercar opcions per estudiar:

Què estudiar i on?

https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action

http://www.mecd.gob.es/mecd/educacion-mecd/mc/lomce/el-curriculo/curriculo-primaria-eso-bachillerato/competencias-clave/competencias-clave.html CCLV i Lomque

http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/educacion-mecd/areas-educacion/sistema-educativo/ensenanzas/sistema-eductivo-lomce/sistema-eductivo-lomce.pdf el sistema educatiu

Direccions d’universitats

https://www.ua.es/

http://www.umh.es/

http://www.uv.es/

https://www.upv.es/

https://www.uji.es/

http://www.easda.es/drupal/

http://www.easdvalencia.com/

Dossier de cicles formatius

http://www.ceice.gva.es/web/formacion-profesional/oferta1

Orientapas

http://orientapas.blogspot.com.es/

http://www.orientaline.es/?yafxb=32145%20%20